Υπηρεσίες

  1. Αρχική
  2. Υπηρεσίες

 

 

Υπηρεσίες Κλιματιστικών

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε για τα κλιματιστικά είναι :

 

  1. Εγκατάσταση με όλα τα απαραίτητα υλικά
  2. Service. Η διαδικασία περιλαμβάνει χημικό καθαρισμό εσωτερικής μονάδας, καθαρισμό εξωτερικής μονάδας, καθαρισμό φίλτρων και φτερωτής εσωτερικής μονάδας, έλεγχο πιέσεων για ενδεχόμενες διαρροές ψυκτικού ρευστού, έλεγχο των ηλεκτρικών διατάξεων, έλεγχο συνολικής λειτουργίας του κλιματιστικού μηχανήματος.
  3. Αποκατάσταση βλαβών. Ανταποκρινόμαστε στις βλάβες των κλιματιστικών είτε με την αποστολή του δικού μας συνεργείου και την άμεση αποκατάσταση της βλάβης εάν αυτή είναι απλή είτε με την αποστολή του εξειδικευμένου συνεργείου του κεντρικού αντιπρόσωπου του μηχανήματος. Σημαντικό ρόλο παίζει η ύπαρξη σχετικής εγγύησης.
  4. Αυτοψίες. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί αυτοψία, εξειδικευμένο μέλος της ομάδας μας επισκέπεται τον χώρο για να παράσχει συμβουλές ως προς την επιλογή του κατάλληλου κλιματιστικού και τη θέση της εγκατάστασης.